Po co człowiek podróżuje

Po co człowiek podróżuje

Człowiek podróżował od chwili pojawienia się na Ziemi. Od początku pragnął poznawać nowe miejsca, odkrywać nieznane lądy, podziwiać zabytki, o których pisali i mówili inni, doświadczać inności kultury, gromadzić doświadczać i gromadzić wspomnienia; zawsze fascynowała go tajemnica. Zmieniał się jedynie cel wędrówek, podróżowania, a i środki transportu, odległości. W dawnej Grecji podróżowano w celach handlowych i wybierano się w podróż, by uczestniczyć w igrzyskach, czasami w celach naukowych, czasami artystycznych. Rzymianie poznawali świat podczas wypraw wojskowych i poszerzyli granice cywilizowanego świata. Średniowiecze przyniosło niesamowity rozwój turystyki pielgrzymkowej i odbywanej w celach edukacyjnych – studia uniwersyteckie. Kolejne stulecia to czas, kiedy ludzie udawali się w podróż kierując się chęcią poznania opisywanych miast i zabytków. Pod koniec dziewiętnastego wieku rozwija się turystyka masowa. Zaczynają podróżować nie tylko elity, ale i zwykli ludzie, powstają pierwsze biura podróży, rozbudowywana jest baza turystyczna w różnych krajach, zaczyna funkcjonować cała infrastruktura, funkcjonują całkiem sprawnie nowe organizacje hotelarskie. Powoli turystyka zaczyna być gałęzią gospodarki, z której żyją miliony. Rozwijają się różnorodne biura podróży. Odkrywane są kolejne miejsca, które warto zobaczyć.